ADR

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói feladatok ellátása

A 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áruk közúti, vasúti, vagy belvízi szállításával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások számára biztonsági tanácsadó kinevezését írja elő.

Az ebben érintett tevékenységek az alábbiak:

 • feladás (fuvaroztatás)
 • csomagolás
 • járműbe, hajóba, vasúti kocsiba történő berakás, illetve abból való kirakás
 • tartány töltése, ürítése
 • szállítás (fuvarozás)
 • ADR

A tanácsadói tevékenységet csak az adott veszélyes áru – osztályokra kiállított, le nem járt érvényességű bizonyítvánnyal rendelkező, hatóság által is regisztrált tanácsadó jogosult végezni. A megfelelő tanácsadó szerepel a Nemzeti Közlekedési Hatóság névjegyzékében.

 

 

A kötelezettség alól vannak kivételek. Nem kell tanácsadót kinevezni a vállalkozásoknál, ha tevékenységük csak olyan veszélyes áru – szállítással kapcsolatos, amely nem tartozik az ADN, az ADR vagy a RID hatálya alá, vagy:

 • közúti szállítás esetében az ADR 1.1.3.6 vagy 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint mentességet élvez,
 • vasúti fuvarozás esetében a RID 1.1.3.6 vagy 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint mentességet élvez,
 • belvízi szállítás esetében az ADR 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint mentességet élvez, vagy a veszélyes áru mennyisége egy közúti szállítóegységben,
 • vasúti kocsiban vagy konténerben nem haladja meg az ADR, illetve a RID 1.1.3.6 bekezdésében meghatározott értéket,
 • vagy az ezektől eltérő esetben a veszélyes áru mennyisége egy hajón nem haladja meg az ADN 1.1.3.6 bekezdésében meghatározott értéket.

A vállalkozásoknak a biztonsági tanácsadó kinevezéséről 15 napon belül írásban tájékoztatnia kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságot. A kinevezést a tanácsadónak is írásban igazolnia kell. Ugyanez érvényes a tanácsadói kinevezés megszüntetésére is.

Ezen felül további szolgáltatásaink:

 • Veszélyes anyagok nyilvántartásának elkészítése
 • A feladói feladatokhoz kapcsolódó írásbeli utasítások elkészítése,
 • A szükséges szállítási okmányokkal való ellátás rendjének kidolgozása