Munkavédelmi szabályzat

Kinek ajánlatos munkavédelmi szabályzatot készíteni?

A munkavédelmi szabályzat nem kötelező dokumentum a vállalkozások életében, mégis ajánlott elkészíteni, hiszen ez tartalmazza a biztonságos munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Szabályzat ajánlott tartalmi elmei:
A Munkavédelmi szabályzatnak, nincsenek törvényben meghatározott kötelező elemei, „az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg”. Ezért a Munkavédelmi szabályzatba olyan rendelkezéseket foglaljunk, amelyek a vállalkozásunkra életére jellemző pontokat tartalmazza. Ezen rendeleteket be is kell tudnunk be tartani/tartatni, hiszen ennek hiányában a bírságra számíthatunk.

A munkavédelmi szabályzat hatálya

 • Ügyrend
 • Az alkalmazás munkavédelmi feltételei (egészségi alkalmasság, szükséges képzettség, ismeret)
 • Munkavédelmi oktatás
 • Egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodási eszközök és szerek juttatása
 • Munkavégzésre vonatkozó általános rendelkezések
 • Munkavédelmi eljárások rendje
 • Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentésének, kivizsgálásának és nyilvántartásának általános szabályai, munkabaleset kártérítésének rendje
 • Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés
 • Hatályba léptető rendelkezések
 • Mellékletek, iratminták
 • Vonatkozó jogszabályok jegyzéke

A munkavédelmi szabályzat készítése szaktevékenységnek minősül!