Súlyos káresemény-elhárítási terv

Milyen esetben kell súlyoskáresemény-elhárítási tervet készíteni, mi a hozzá kapcsolódó hatósági eljárás folyamata és milyen határidők vonatkoznak az üzemeltetőkre?

2012. január 1-én hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény(továbbiakban Kat.), melynek 40. § (1)-(2) bekezdése alapján a küszöbérték alatti üzem üzemeltetője a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységet a külön jogszabályban meghatározott módon és adattartalommal a hatóságnak bejelenti. A hatóság az üzemeltető által küldött bejelentést megvizsgálja, és ha az üzemben tárolt veszélyes anyagok mennyisége és fajtája, vagy az üzem által okozott veszélyeztetés azt indokolja, a hatóság az üzemeltetőt súlyoskáresemény – elhárítási terv (SKET) készítésére kötelezi. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 35. § (1) szerint az üzemeltető akkor készít súlyoskáresemény-elhárítási tervet, ha részére azt a hatóság előírja.

2012. március 31-ig a beérkezett bejelentéseket a területi szervek megvizsgálták, helyszíni vizsgálattal ellenőrizték, ha szükséges, kiegészítő tájékoztatást kérnek, majd felterjesztik a BM OKF az adatok alapján dönt az engedély megadásáról, vagy határidő kitűzésével SKET készítésére kötelezi az üzemeltetőt. Az ügyintézési határidő általánosan a Ket. szerint 30-30 nap. A határidő kitűzésekor – az ügytorlódások elkerülése érdekében, illetve az üzem volumenétől és bonyolultságától, valamint a felhasznált anyagok fajtájától függően – a hatóság 2-10 hónap időt biztosít a SKET dokumentáció elkészítésére.

A fentiek alapján tehát a bejelentések elbírálása és a kötelezés kiadása 30-60 nap alatt zajlik le, a SKET dokumentáció elkészítésére ezen kívül minimum 2 hónap áll az üzemeltető rendelkezésére. A gyakorlat szerint a megállapított határidő egy konkrét határnap.

Vállaljuk SKET tervek teljeskörű készítését.