Tűzvédelmi szabályzat

Kinek kell tűzvédelmi szabályzatot készíteni?

ahol a munkavállalók létszáma 5 főnél több
ahol 50-nél több személy befogadására alkalmas létesítmény működik
ahol a létesítmény besorolása fokozottan tűz- és robbanásveszélyes
ahol kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek

Szabályzat tartalmi elmei:
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

  •  a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségei
  • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályok
  • a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolása és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások
  • a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások
  • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolása
  • a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények
  • a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
  • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályai

A tűzvédelmi szabályzattal a tevékenység megkezdése előtt már rendelkezni kell (próbaüzem idejére megfelelő az ideiglenes szabályzat is).